021-88638215

ربات قطع کننده زوائد و انشعابات معیوب

دسته بندی : ربات قطع کننده زوائد و انشعابات معیوب

یکی از اقدامات مورد نیاز در نگهداری و بهسازی شبکه های فاضلاب، قطع زوائد وارد شده به لوله مانند ریشه درختان، انشعابات افتاده و غیره می باشد. انجام این امور در حین نگهداری و بهره برداری از شبکه فاضلاب و همچنین قبل از عملیات بازسازی شبکه ضروری می باشد.

شرکت کاوش مکانیزه فن آور با ساخت و بهره گیری از این سیستم ، عملیات تعمیر و ترمیم شبکه های فاضلاب را پس از آشکار شدن عیوب شبکه توسط ربات بازرسی ویدئومتری، بدون اجرای حفاری های پی در پی و صرف هزینه های گزاف اجرا می کند.

آدرس:  تهران امیرآباد شمالی - نرسیده به بیمارستان قلب - کوچه شهریور - پلاک 25 - واحد 1